[Back to Formatted Version]

W.C. Wust Collection, 1867-1985

By Wendy Blankespoor, 2012

Collection Overview

Title: W.C. Wust Collection, 1867-1985

ID: COLL/526

Creator: Wust, W.C. (1807-1886)

Extent: 0.5 Cubic Feet. More info below.

Arrangement: Folder level description

Abstract

Exhorter and minister of various denominations (Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk onder 't Kruis, Afscheidenen, Oud Gereformeerde Gemeente, Reformed Church in America, Independent, Nederduits Gereformeerde Gemeenten, and Netherlands Reformed Church in America) who migrated back and forth between the Netherlands and the United States. The collection includes sermons, history, and theological discourses in pamphlet format; and a biographical article.

Biographical Note

Willem Coenraad Wüst

1840 exhorter and minister, Afscheidenen (Den Helder, Neth.)

1846 Gereformeerde Kerk onder 't Kruis (Giessendam, Neth.)

1847 Oud Gereformeerde Gemeente, (Giessendam, Neth.)

1848 Independent, (South Holland, IL)

1850 Independent, (Giessendam, Neth.)

1854 Reformed Church in America, (Buffalo, NY)

1856 Reformed Church in America, (Rochester, NY)

1864 Reformed Church in America, (Lodi, NJ)

1868 Independent [Hollandsche Gereformeerde Gemeente] (Lodi, NJ)

1877 Netherlands Reformed in America (Lodi, NJ)

1878 Nederduits Gereformeerde Gemeenten [Ledeboerian] (Nieuw Beijerland, Neth.)

1879 Emeritation (Neth.)

1881 Netherlands Reformed in America (Lodi, NJ)

1883 Emeritation (US)

1883 Netherlands Reformed in America (Passaic, NJ)

1884 Emeritation (Neth.)


Box and Folder Listing

Series 1: Pamphlets
Box 1
Folder 1: Protest tegen de Algemeeneskkynode de Holl Ger. Kerk in Amerika, wegens het wegnemen van haar naam, door W.C. Wust, Predikant in de Holl. Ger. Kerk te Lodi, New Jersey. Gedrukt op de "Grondwet" Drukkerij --- 1867
Folder 2: Pamphlet with photocopy
Item 1: Het Door Velen Bijna Verlaten Huis of Zamenspraak tusschen een Oude en een' Nieuweling, door W.C. Wust, (Blijvend) Leeraar der Holl. Ger. Kerk te Lodi, New Jersey. Gedrukt op de "Grondwet" Drukkerij --- 1867
Item 2: Photocopy booklet (same title) --- undated
Folder 3: Beschouwing in Zion, Leeraar in de Hollandsche Gereformeerde Gemeente, te Lodi, New Jersey. Te Holland, Mich., bij Hoogesteger & Mulder --- 1870
Folder 4: Tweede Predikatie over Christus Heerlijkheid uit den 110 Psalm, door W.C. Wust, Leeraar in de Hollandsche Gereformeerde Kerk te Lodi, New Jersey. Gedrukt bij Hoogesteger & Mulder, Holland, Mich. --- 1871
Folder 5: Derde Predikatie over Christus Heerlijkheid uit den 110 Psalm, door W.C. Wust, Leeraar in de Hollandsche Gereformeerde Kerk te Lodi, New Jersey. Gedrukt bij Hoogesteger & Mulder, Holland, Mich. --- 1871
Folder 6: Zesde Predikatie over Christus Heerlijkheid uit den 110 Psalm, door W.C. Wust, Leeraar in de Hollandsche Gereformeerde Kerk te Lodi, New Jersey. Gedrukt bij Hoogesteger & Mulder, Holland, Mich. --- 1871
Folder 7: Tiende Predikatie over Christus Heerlijkheid uit den 110 Psalm, door W.C. Wust, Leeraar in de Hollandsche Gereformeerde Kerk te Lodi, New Jersey. Gedrukt bij Hoogesteger & Mulder, Holland, Mich. --- 1872
Folder 8: Het Verbond der Genade in God met het Uitverkoren, Geloovig, Onderwerpelijk Zion Gods, Door alle Eeuwen in de Geschiedenis hezelfde; en de Zelfverloochening, Kinderdoop en een Kerkelijk Overzigt, door W.C. Wust, Gereformeerd Leeraar in de Kerk van Christus, te Lodi, New Jersey. Hoogesteger & Mulder, Holland, Mich. --- 1876
Folder 9: Aan Mijne Geestverwanten: Acht Avondgesprekken, naar Aanleiding der Zamenspraak van Petrus en Johannes in "De Wachter", door W.C. Wust, Bedienaar des Evangelies, in de Ned. Ger. Gemeente te Lodi, New Jersey. Hoogesteger & Mulder, Holland, Mich. --- 1877
Folder 10: Bound volume [3 pamphlets]
Item 1: Kerkelijke Geschiedenis over de Jaren 1866 tot 1877, van de Ned Ger. Gemeente te Lodi, New Jersey: Waarbij Gevoegd is een Aanhangsel, aangaande de roeping Gods van Zijne Dienaren in zijn Heiligdom, al seen antwoord op de "Zamenspraak" van Petrus en Johannes, in de Wachter, van Jaargang 9, No. 19, door W.C. Wust, Predikant te Lodi, New Jersey. Hoogesteger & Mulder, Holland, Mich. --- 1877
Item 2: Het Verbond met Abraham en Zijn Stad, [no title page]
Item 3: Aan Mijne Geestverwanten: Acht Avondgesprekken, naar Aanleiding der Zamenspraak van Petrus en Johannes in "De Wachter", door W.C. Wust, Bedienaar des Evangelies, in de Ned. Ger. Gemeente te Lodi, New Jersey. Hoogesteger & Mulder, Holland, Mich. --- 1877
Folder 11: Het Eeuwig Evangelie in de Kracht der Roeping, Tegen het Gevoelen in van "De Wachter," No. 5, Jaargang 11, door W.C. Wust, Bedienaar des H. Evangelies, te Lodi, New Jersey. Hoogesteger & Mulder, Holland, Mich. --- 1878
Folder 12: Kerkelijke Loopbaan van Willem C. Wust, [handwritten on cover, no title page] --- [1882]
Folder 13: Mijn Weeklacht over ons Nederl. Sion, door W.C. Wust, Rustend Leeraar in de Nederlandsche Geref. Kerk in Noord-Amerika, te Passaic (New-Yersey) [sic]. Brielle, H.P. Schefeers --- 1886
Series 2: Articles
Box 1
Folder 14: "W.C. Wust: Founding Father of the Netherlands Reformed Church in America," Origins, vol. 3, no. 1, 32-37 by Gerrit Bieze --- 1985