Log In | Contact Us
Browse: Collections Digital Content Subjects Creators Record Groups

Douwe Johannes Van der Werp Collection

Overview

Abstract

Detailed Description

[General Materials]Contact us about this collection

Douwe Johannes Van der Werp Collection, 1834-1966 | Heritage Hall, Hekman Library

Printer-friendly Printer-friendly | Email Us Contact Us About This Collection

Collection Overview

Title: Douwe Johannes Van der Werp Collection, 1834-1966

ID: COLL/394

Primary Creator: Van der Werp, Douwe Johannes (1811-1876)

Extent: 0.7 Cubic Feet. More info below.

Arrangement: Folder level description

Abstract

Minister of the Christian Reformed Church and editor of De Wachter. The collection includes a sermon; papers about D. J. Van der Werp plus background information pertinent to his life; poems with translations; letters to Hendrik de Cock, 1837, and to Dirk Postma, 1867; genealogy; pamphlets; a candle "flashlight" [1846]; also includes a letter and reminiscences from his wife, Gerritdina Johanna Van der Werp-Lokker.

Box and Folder Listing


Browse by Series:

[Series 1: [General Materials]],
[All]

Series 1: [General Materials]
Box 1
Folder 1: Poetry, Figuur van de Dieren and Uitboezeming ouer de ware en Valsche Kerk (with translation) --- 1834
Folder 2: Correspondence to H. de Cock (with translation) --- 1837
Folder 3: De geestelijke ondertrouw --- 1871
Folder 4: Het werpen van onze zorg op den Heere --- 1871
Folder 5: Jaarboekje van de Ware Hollandsche Gereformeerde Kerk in N.A. --- 1875
Folder 6: Sermon --- 18--
Folder 7: Articles re:  D.J. Van der Werp --- 1876, 1898, 1966, 1969
Folder 8: Gerritdina Johanna Van der Werp- Lokker Reminiscences (translation) --- 1892
Folder 9: Gerritdina Johanna Van der Werp- Lokker Reminiscences (translation) --- 1895
Folder 10: Gerritdina Johanna Van der Werp- Lokker Reminiscences (translation) --- 1903
Folder 11: Spectacle case
Folder 12: Book excerpt, "Douwe Johannes van der Werp:  een Cocksiaan van het eerste uur," B. De Groot (with English translation) --- 1811-1876
Folder 13: Synodale Besluiten der Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland, van 1836-1857; bijeenverzameld en van een algemeen register voorzien door D. J. van der Werp --- 1859
Folder 14: Acts of Secession or Return, [English translation by J. Smith] --- 1834
Folder 15: Genealogy documentation compiled by Janet Sheeres
Folder 16: Letter to Dirk Postma in Burgersdorp, South Africa (with translation) --- 1867
Folder 17: Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland:  "Douwe Johannes van der Werp" (pp. 17-43) --- 1811-1876
Folder 18: Nieuwe Drentse volksalmanak :  "Cocksianen in Drenthe," by S. J. Th. Homan --- 1984
Folder 19: De Afscheiding van 1834 te Smilde, by Elly de Rover --- 2000
Folder 20: De Reformatie (vol. 3, 336): Brief van eenen leeraar aan de Christelijke Gereformeerde Gemeente in Nederland" [Van Velzen against lay preaching]
Folder 21: Minutes of Classis Hackensack of the True Reformed Dutch Church meeting at Acquackanonk, N. J. [sympathy resolution - DJvdW] --- 4-16-1876
Folder 22: "De Afscheiding in Overijssel in vogelvlucht" by H. Hille: [Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers: de afscheiding in Overijssel Pereboom, F. (Freek), 1942-  DJ401 .O88 V35 1984] --- 1984
Folder 23: Apologie : is de afscheiding in Nederland, van het Hervormd Kerkgenootschap, zooals het thans en sedert 1816 bestaat, uit God of uit de menschen? Deze vraag overeenkomstig het Woord Gods en de leer der Gereformeerde Kerk, uitgedrukt in hare formulieren, op nieuw ernstig en onpartijdig onderzocht en beantwoord, door K.J. Pieters, D. J. van der Werp en J. R. Kreulen. [HH copy in pamphlet file:  K. J. Pieters - BX9474 .P54 1856] --- 1856
Box 2: Candle lantern

Browse by Series:

[Series 1: [General Materials]],
[All]


Page Generated in: 0.042 seconds (using 217 queries).
Using 3.01MB of memory. (Peak of 3.72MB.)

Powered by Archon Version 3.21 rev-3
Copyright ©2017 The University of Illinois at Urbana-Champaign